بی خواص؛ عالم بی عمل بی خواص؛ عالم بی عمل
مردم می‌خواستند به جهاد بروند، بالای منبر رفت و مردم را به جهاد تحریض کرد. در فضیلت جهاد و فداکاری، سخن ها گفت. برای اینکه پیاده ها هم بروند، مبالغی هم درباره فضیلت جهاد پیاده گفت. آنقدر گرم سخن بود که یک عده ای از آنهایی که اسب هم داشتند، گفتند ما هم پیاده می رویم؛ اسب چیست! به اسب هایشان حمله کردند، آنها را راندند...
بی خواص؛ ملک ری ... بی خواص؛ ملک ری ...
گفتند به تو حكومت رى را مى خواهيم بدهيم. رىِ آن وقت، يك شهر بسيار بزرگ پُرفايده بود. بعد گفتند اگر به جنگ حسني بن على (ع) نروى، از حاكميت رى خبرى نيست. اينجا يك آدم ارزشى، يك لحظه فكر نمى كند؛ مى گويد مرده شوى رى را ببرند؛ رى چيست؟ همه ى دنيا را هم به من بدهيد، من به حسین بن على(ع) اخم هم نمى كنم؛ من به عزيز زهرا، چهره هم درهم نمى كشم؛ من بروم حسین بن على (ع) و فرزندانش را بكشم كه مى خواهيد به من رى بدهيد؟! ...
بی خواص؛ بیت المال ... بی خواص؛ بیت المال ...
«سعد بن ابى وقّاص» حاكم كوفه شد. او از بيت المال قرض كرد. بعد هم ادا نكرد و نداد. جنجال بزرگى به وجود آمد. اين اوّل حادثه اى بود كه در آن، بين مردم كوفه اختلاف شد؛ به خاطر اين كه يکى از خواص، در دنياطلبى اينطور پيش رفته است و از خود بى اختيارى نشان مى دهد!
بی خواص؛ حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت است بی خواص؛ حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت است
«بی خواص » به شرح حال خواص صدر اسلام و علل انحراف آ نها با استفاده از بیانات حضرت آیت الله خامنه ای می پردازد. این روایت درباره زبیر بن عوام.
بی خواص؛ کسی که چنین مِلکی دارد... بی خواص؛ کسی که چنین مِلکی دارد...
«بی خواص » به شرح حال خواص صدر اسلام و علل انحراف آ نها با استفاده از بیانات حضرت آیت الله خامنه ای می پردازد. این روایت درباره طلحة بن عبیدالله.