اساتید

دکتر حسین فریدونی
دکتر حسین فریدونی
ادیان و فرق، اعجاز و شگفتی های قرآن کریم
استاد مخملباف
استاد مخملباف
مباحث اعتقادی، خمس، نماز، شادی، ازدواج، ولایت فقیه و ...
مسابقات سخنرانی 1396
مسابقات سخنرانی 1396
فینال مسابقات سخنرانی سال 1396