شبهه 133: اگر علی با نصّ صریح پیامبر(ص) جانشین وی معرفی شده بود، چرا بعد از وفات حضرت ادعای آنرا نکرد؟ شیعیان در پاسخ دچار تناقض می شوند و ادّعا میکنند که علی از ترس مرتد شدن صحابه سکوت نمود؟

شبهه 133

همچنان­که معلوم است شیعه ادّعا می­کند که اکثر صحابه بعد از وفات پیغمبر(ص) مرتد شدند و وقتی از آنها پرسیده شود اگر علی با نصّ صریح پیامبر(ص) جانشین وی معرفی شده بود، پس چرا بعد از وفات حضرت ادعای خلافت و امامت نکرد؟ شیعیان در پاسخ به این سؤال دچار تناقض می­شوند و ادّعا می­کنند که علی از ترس مرتد شدن صحابه سکوت نمود! در کتاب «الکافی» از امام باقر روایت شده که «وقتی مردم بعد از وفات پیامبر(ص) با ابوبکر بیعت کردند، تنها چیزی که باعث شد علی مردم را به سوی خود نخواند این بود که مراعات حال مردم را کرد، زیرا ترسید که مردم مرتد شوند و به بت پرستی برگردند.»

هدف مستشکل از بیان شبهه می­تواند موارد ذیل باشد:

1. مستشکل با بیان این عبارت که «اگر علی با نصّ صریح پیامبر(ص) جانشین وی معرفی شده بود، پس چرا بعد از وفات حضرت ادعای خلافت و امامت نکرد» می­خواهد بگوید که حال که علی(ع) ادّعای خلافت و امامت نکرده است پس نصّی از جانب پیامبر(ص) مبنی بر خلیفه و امام بودن حضرت علی(ع) وجود ندارد؛ حال آنکه اصلاً این چنین نیست.

2. و دیگر اینکه بگوید امیرالمؤمنین علی(ع) هیچگونه مخالفتی با انتخاب ابوبکر و جانشین شدن وی نداشته است.

 

امّا پاسخ ما:

1. امامت منصبی است الهی یعنی خود خداوند امام را تعیین می­نماید و پیامبر(ص) تنها مأمور به معرّفی او به مردم است و این مطلب در آیه­ی 124 سوره­ی بقره بیان گردیده است و ما نیز در شبهات قبلی به آن پرداخته­ایم.

2. امیرالمؤمنین علی(ع) نه تنها خلافت ابوبکر را نپذیرفتند بلکه با وی بیعت هم ننمودند که این مطلب را ما در جلد سوم کتاب ده پاسخ به ده پرسش، شبهه­ی سوم[1] پاسخ داده­ایم.

3. معنای ارتدادی که در روایت به آن اشاره شده است غیر از ارتداد به معنای فقهی است. ارتداد در اصل به معنای بازگشت از حقّ و حقیقت یک موضوعی است که بر انسان روشن و آشکار گردیده است.[2] راجع به همین امر هم در شبهه­ی ششم از جلد ششم کتاب ده پاسخ به ده پرسش[3] توضیحی مفصّل بیان شده است؛ لذا منظور از اینکه برخی صحابه مرتد شدند یعنی با عدم اعتراف به حقّ و حقیقت که آن جانشینی امیرالمؤمنین علی(ع) است بعد از پیامبر(ص) و انکار آن، در واقع به حقیقت پشت کرده و از آن بازگشتند، نه اینکه از اسلام به آئینی دیگر روی آورده باشند.

4. آیات بسیاری در قرآن کریم بیانگر آن است که امیرالمؤمین علی(ع) جانشین بلافصل پیامبر اسلام(ص) است که ما پیشتر به آنها پرداخته­ایم؛ از جمله در قرآن کریم:

آیه­ی ولایت (مائده/55) - آیه­ی اولوا الامر (نساء/59) - آیه­ی ابلاغ (مائده/67) - آیه­ی اکمال (مائده/3) و ...

     در روایات:

حدیث غدیر - حدیث منزلت - حدیث یوم الدّار - حدیث ثقلین - حدیث انذار - حدیث سفینه­ی نوح(ع) و ...

جهت مطالعه­ی فهرست کامل و جامع مطالب فوق همراه با راویان آنها، می­توانید به کتاب شریف «الغدیر» علامه ­ی امینی(ره) رجوع کنید.

 

[1]. و یا رجوع کنبد به سایت: almiqat.com/Article/Article_26

[2]. برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه واژه­ی ارتداد می­توانید به کتب لغت از جمله قاموس قرآن و یا مفردات الفاظ قرآن کریم راغب مراجعه نمایید.

[3]. و یا رجوع کنبد به سایت: almiqat.com/Article/shobhe_56