شبهه76: با توجه به حدیث ثقلین طعنه به قرآن کریم و توهین به آن از نظر شیعه چگونه است ؟

سؤال 76: شیعه وقتی از حدیث ثقلین بر امامت ائمه خود اظهار می‌کنند دچار یک تناقض می‌شوند چون آن‌ها هرکس را که ثقل اصغر (اهل بیت) را عیب جویی کند و به آن طعنه بزند کافر قرار می‌دهند اما هر کس به ثقل اکبر که قرآن است طعنه بزند می‌گویند او مجتهد بود و اشتباه کرده است و او را کافر نمی‌شمارند!

 

پاسخ:

این سؤال نیز مانند بسیاری از ادعاهای دیگر وهابیت از دروغ های بزرگ است که هیچ اساس و منطقی ندارد. از نظر شیعه هیچ کس حق ندارد به اهل بیت(ع) و قرآن کریم ناسزا گفته و بی‌احترامی کند. و این موضوع درباره هر دو مورد صادق است؛ هم اهل بیت(ع) و هم قرآن کریم.

 

این ادعا، که کسی به قرآن کریم اتهام و یا ناسزایی بگوید، اجتهاد کرده و در اجتهاد خود اشتباه کرده در اصول و اعتقادات شیعیان جایی نداشته و ندارد. بلکه ما این روش و استدلال را به دفعات بسیار در مکتب خلفا می‌بینیم. مانند اینکه وقتی به رفتار‌های خلفا و یا معاویه انتقاد شده و آن‌ها را زیر سؤال می‌برند در پاسخ  می‌گویند آن‌ها مجتهد بوده‌اند و در اجتهاد خود اشتباه کرده و بعد توبه کرده‌اند!

 

این کلام در بسیاری از اعمال خلاف و اشتباه خلفا و معاویه به چشم می‌خورد. حتی ادعای توبه آنان نیز دروغ بزرگی است. چون در هیچ کجای تاریخ پشیمانی و توبه این افراد موجود نیست و لذا این حرف صرفاً یک ادعا است.

 

در نتیجه این سؤال و ادعای سؤال کننده مانند بسیاری از ادعاهای او غلط و دروغی بسیار بزرگ است که شیعه را به آن متهم می‌کنند!