علم تجوید، سطح ترتیل مؤلف: استاد مرتضی مخملباف
علم تجوید، سطح ترتیل
  • سرفصل ها :
  • مقدمه
  • معنای قرآن، چگونگی نزول و نگارش آن
  • تعریف مکی و مدنی بودن آیات، اسامی و مشخصات قرآن کریم
  • طرز کار با کتاب‌هایی که درباره قرآن کریم نوشته شده است
  • چگونگی جمع آوری قرآن کریم و کتابت آن
  • آشنایی با قراء سبعه (قاریان هفتگانه)
  • زندگی نامه مشهورترین قاریان جهان و تحلیل قرائت آنها