جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
روم 30-17، ضحی، انشراح، حمد، بقره 5-1 (مرحوم استاد محمد صديق منشاوي)
00:35:04
شعراء 89-52، فجر، حمد، بقره 5-1 (مرحوم استاد محمد صديق منشاوي)
00:59:14