جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
رحمن 17-1، طارق، اعلی، عادیات (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:14:25