جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
قارعه، همزه، اخلاص (مرحوم استاد محمد صديق منشاوي)
00:05:35