جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
قارعه، همزه، اخلاص (مرحوم استاد محمد صديق منشاوي)
00:05:35
طارق، اخلاص، ق 31 الی آخر، ذاریات 30-1 (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:34:15
حجرات 13 الی آخر، ق، شرح، اخلاص (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:49:00