جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
يوسف (ع) 27-1 (مرحوم استاد محمد صديق منشاوي)
00:41:39
یوسف 34-4، حاقه 12-1 (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:50:10