جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
اسراء 15-1، طارق (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:25:05