جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
کهف 31-13، ضحی، شرح، تین (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:38:15
کهف 34-19 (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:19:00
کهف 45-30، بلد 12-1 (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:28:22
کهف 30 الی 49 (استاد کامل یوسف)
28:35