جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
مریم 36-1 (مرحوم استاد محمد صديق منشاوي)
00:24:39
مریم 36-12 (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:17:55
مریم(س) 36-1، تکویر، قدر (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:39:00
مریم 17-1 (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:12:55