جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
شعراء 89-52، فجر، حمد، بقره 5-1 (مرحوم استاد محمد صديق منشاوي)
00:59:14
شعراء 90-69 ، فجر 17-1 (مرحوم استاد محمد صديق منشاوي)
00:17:57
شعراء 220-181 (مرحوم استاد محمد صديق منشاوي)
00:24:08