جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
سجده 19-1، علق 8-1 (مرحوم استاد محمد صديق منشاوي)
00:22:51