جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
شوری 49 تا آخر، ق 11-1، تکویر، شمس (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:43:10