جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
حجرات 13 الی آخر، ق 27-1 (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:51:00
حجرات 13 الی آخر، ق، شرح، اخلاص (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:49:00
حجرات، ق 13 الی آخر (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:49:15
حجرات 13 الی آخر، ق 27-1 (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:51:00
حجرات، حاقه 18-1 (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:38:24