جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
قصص 83 تا آخر، ق 22-1 (مرحوم استاد محمد صديق منشاوي)
00:23:11
طارق، اخلاص، ق 31 الی آخر، ذاریات 30-1 (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:34:15
حجرات 13 الی آخر، ق 27-1 (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:51:00
حجرات 13 الی آخر، ق، شرح، اخلاص (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:49:00
حجرات، ق 13 الی آخر (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:49:15
حجرات 13 الی آخر، ق 27-1 (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:51:00
شوری 49 تا آخر، ق 11-1، تکویر، شمس (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:43:10