جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
طارق، اخلاص، ق 31 الی آخر، ذاریات 30-1 (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:34:15