جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
نجم، قمر، رحمن، حاقه، نازعات، شمس (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:60:30
قمر 54 تا آخر، رحمن 11-1، حاقه 12-1، نازعات 33-26 (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:17:00
قمر 49 تا آخر، رحمن 69-1 (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:30:28