جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
حشر 18 تا آخر، علق 5-1 (مرحوم استاد محمد صديق منشاوي)
00:22:46
حشر 18 تا آخر، تکویر، شمس، ضحی، شرح (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:28:13