جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
تحریم، حاقه 14-1 (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:37:15
تحریم، ضحی، شرح 4-1 (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:42:40