جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
اسراء 15-1، طارق (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:25:05
بقره 252-238، طارق، شرح (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:32:50
طارق، اخلاص، ق 31 الی آخر، ذاریات 30-1 (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:34:15
رحمن 17-1، طارق، اعلی، عادیات (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:14:25