جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
کهف 45-30، بلد 12-1 (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:28:22
بلد، تین، نصر (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:10:27