جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
لیل، ضحی، شرح، تین (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:15:16