جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
نمل 44-15، تین 6-1 (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:40:12
کهف 31-13، ضحی، شرح، تین (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:38:15
لیل، ضحی، شرح، تین (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:15:16
بلد، تین، نصر (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:10:27