جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
صف 4 تا آخر، علق 5-1 (مرحوم استاد محمد صديق منشاوي)
00:20:21
حشر 18 تا آخر، علق 5-1 (مرحوم استاد محمد صديق منشاوي)
00:22:46
سجده 19-1، علق 8-1 (مرحوم استاد محمد صديق منشاوي)
00:22:51
قصص 28-5، علق، قدر (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:43:50