جهت پخش آنلاین و یا دانلود، قرائت مورد نظر خود را از لیست پایین انتخاب نمائید.
زخرف 84-68، دخان 8-1، قدر (مرحوم استاد محمد صديق منشاوي)
00:23:32
قصص 28-5، علق، قدر (مرحوم استاد مصطفي اسماعيل)
00:43:50
مریم(س) 36-1، تکویر، قدر (مرحوم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد)
00:39:00
فرقان 58 الی آخر- قدر (استاد کامل یوسف)
26:25