استاد مخملباف
استاد مخملباف
مباحث اعتقادی، خمس، نماز، شادی، ازدواج، ولایت فقیه و ...
مشاهده مباحث
مبحث معراج پیامبر اسلام (ص)

مبحث معراج پیامبر اسلام (ص)

جلسه 17 : حضور پیامبر اکرم(ص) در سدرة المنتهی

تعداد دفعات دانلود : 235

دانلود

تاریخ سخنرانی: 15-07-1396

حضور پیامبر اکرم (ص) در سدرة المنتهی

 

توجه: آیات سوره نجم درباره معراج (که در حین بحث به آن ها اشاره می شود)، به قول عامیانه کمی دو پهلو است و برای فهم آن ها نیاز به دقت هست.

 

پیامبر (ص) اکنون در آسمان هفتم است و به سدرة المنتهی رسیده است. در افق سدرة المنتهی جایی وجود داشت که احدی حتی جبرئیل هم در آنجا پا نگذاشته بود و خداوند در آنجاست که با پیامبرش خصوصی صحبت کرده. پیامبر (ص) هم بخش هایی از آن صحبت ها را برای مردم نقل کرده است.

 

توجه: پیامبر (ص) آنجا تنها بوده و صرفاً با خدا صحبت کرده، نه آنکه خدا در آنجا باشد.

 

]پس از بیان مقداری از مشاهدات حضرت تا قبل از رسیدن به آن محل صحبت های خصوصی، این نکته بیان شد که:[ پیامبری که چنین جایگاه و منزلت رفیعی دارد که پا در چنین جاهایی می گذارد، آیا ممکن است مجلس لهو و لعبی را ببیند و بگوید بزنید و خوش باشید؟!! (چرا که بعضی ها چنین چیز هایی را به آن حضرت نسبت داده اند!)

همچنین اگر پیامبر (ص) را اینطور خوب بشناسیم، وقتی به آن حضرت توسل می کنیم، متوجه خواهیم بود در خانه چه کسی رفته ایم.

]در اینجا پس از بیان معنای سدرة المنتهی مطالب دیگری نیز بیان شد از جمله اینکه در فضای سدرة المنتهی درختی نیز با همین نام وجود و... تا اینکه به توضیح آیات 13 الی 16 سوره نجم رسیدیم:[

 

توضیح آیه 13و14: ترجمه: «و تحقیقاً دید او را (جبرئیل را، نه خدا را) یک بار دیگر نزد سدرة المنتهی».

پیامبر (ص) جبرئیل را 2 بار به شکل اصلی خودش دیده است. بار اول در کوه حرا در مکه (زمان بعثت) و بار دوم اینجا در سدرة المنتهی.

توضیح آیه 15: در سدرة المنتهی بهشتی وجود دارد به نام «جنّةُ المَأوی» (یکی از 8 بهشت است) که بالاتر از آن بهشتی نداریم.

توضیح آیه 16: پیامبر (ص) زمانی جبرئیل را آنجا دید که فضای سدرة المنتهی پوشیده شده بود از طراوت و پاکیزگی و نور و روشنایی (یعنی کاملاً تزئین شده بود).

]در اینجا توصیف هایی درباره سدرة المنتهی و جنة المأوی نیز بیان شد.[

در سدرة المنتهی (که عرش الهی نیز در آنجاست و از نظر مکانی چسبیده به آن است) خداوند کلمه ای به عنوان هدیه به پیامبرش می دهد که این هدیه ارزشمند همان ذکر شریف «لا حول و لا قوة الا بالله» است. ]در اینجا توضیحاتی درباره این ذکر  بیان شد.[

پیامبر (ص) از سدرة المنتهی عبور می کند و آنجا صدای اذان می شنود (توجه شود که این اتفاقات قبل از ورود حضرت به آن مکان برای صحبت های خصوصی است) و نماز می خواند و ملائکه به آن حضرت اقتدا می کنند.

]در اینجا ماجرای نحوه وجوب 50 نماز واجب بر مسلمانان و پس از آن نحوه کاهش آن ها به 5 نماز روزانه بیان گردید. در بخش پایانی جلسه هم بخشی از سخنان پروردگار با پیامبر (ص) در آن مکان خصوصی خوانده شد. سخنانی که در آن خداوند اوصافی از اهل خیر و اهل آخرت را برای پیامبرش بر می شمرد.[

لیست جلسات

نظرات
نام *
پست الکترونیک *
نظر *
کد امنیتی زیر را وارد کنید.
CaptchaImage