بی خواص؛ کسی که چنین مِلکی دارد...
بی خواص؛ کسی که چنین مِلکی دارد...

جا دارد ملت اسلام فكر كند كه چرا پنجاه سال بعد از وفات پيغمبر، كار كشور اسلامى به جايى رسيد كه مردم مسلمان در كوفه و كربلا جمع شدند و جگر گوشه ى پيغمبر(ص) را با آن وضع فجيع به خاك و خون كشيدند؟! خوب؛ انسان بايد به فكر فرو رود، كه "چرا چنين شد؟"  از هر طرف حركت مى كنيم، به خواص می رسيممجموعه تصویری "بی خواص" به شرح حال خواص صدر اسلام و علل انحراف آ نها با استفاده از بیانات حضرت آیة الله خامنه ای می پردازد. 
 (khamenei.ir)

چه کسی چنین مِلکی دارد...

طلحه صاحب املاک بسیار بود و مال بر مال می افزود.

فردى گفت كه «ما اجود طلحة؟» ؛» طلحة بن عبیداللَّه»، چقدر جواد و بخشنده است؟ لابد پولى به كسى داده بود، يا به كسانى محبّتى كرده بود. يك مزرعه ى خيلى بزرگ به نام «نشاستج» در نزديكى كوفه بوده است كه اين مزرعه ى بزرگ كوفه، ملك طلحه ى صحابى پيامبر در مدينه بوده است. گفتند: كسى كه چنين ملكى دارد، بايد هم بخشنده باشد! اگر من مثل نشاستج را داشتم گشايش مهمى در زندگى شما پديد مى آوردم؛ چيزى نيست كه مى گوييد او جواد است!

حال شما اين را با زهد زمان پيامبر(ص) و زهد اوايل بعد از رحلت پيامبر(ص) مقايسه کنيد و ببينيد كه بزرگان و امرا و صحابه در آن چند سال، چگونه زندگى اى داشتند و به دنيا با چه چشمى نگاه مى كردند. حالا بعد از گذشت ده، پانزده سال، وضع به اينجا رسيده است. (خطبه هاى نمازجمعه تهران 13/2/1377)

طلحة بن عبيدالله

  • از نخستين اصحاب پيامبر اکرم(ص)
  • مجاهد احد و ديگر جنگهای صدر اسلام
  • ملقب به طلحة الخير و طلحة ا لجود
  • عضو شورای شش نفره تعين خليفه پس از مرگ خليفه دوم
  • از اولین بيعت کنندگان با اميرالمؤمنین (ع) پس از قتل عثمان
  • از پيمان شکنان با اميرالمؤمنین(ع) و برپاکنندگان فتنه جمل

«طلحه» و «زبیر» اگر چه در ابتدا با امیرالمؤمنین(ع) بیعت کردند، ولی در برابر عدالت علوی تاب نیاوردند و بیعت شکستتند.

 

«طلحه»  که روزگاری او را طلحةالخیر می نامیدند در فتنه جمل کشته شد.