مراسم تقدیر از جناب آقای دکتر فریدونی

مراسم تقدیر از جناب آقای دکتر فریدونی به بهانه تولد هفتاد سالگی ایشان هفته گذشته روز شنبه 24 آذر در حسینیه شعبه مرکزی برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

 

زمان انتشار : شنبه 1 دی 1397 14:5