ماهنامه شماره 122 زمان انتشار: دوشنبه 7 آبان 1397
ماهنامه شماره 122 پیاده روی اربعین کاری زینبی است- کتابخانه: بخشی از نیایش حضرت زینب(س)- واحد سمعی بصری: مبحث رویا- اخبار جهان اسلام: محمد محبوبترین نام پسر در لندن اعلام شد؛ قرآن منظوم- پیام مشاور: حقوق مادر- پاسخ به سوالات شرعی: احکام نذر زن بدون اذن همسر- تازه های کلاس اعتقادات: اثبات توسل از طریق روایات شیعه و اهل سنت- مثل نیمکت نشین ها.